top of page
Massageolie gieten

Algemene voorwaarden Massagetherapie Serendipity

Voor een goede en ontspannen behandeling hanteert Massagetherapie Serendipity een aantal algemene voorwaarden.

Maak je een afspraak bij Massagetherapie Serendipity, dan gaan wij er vanuit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en akkoord bent met de inhoud.

 1. Voor aanvang van de eerste behandeling wordt altijd een kort intakegesprek gehouden. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die tijdens dit gesprek wordt verstrekt. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoorde en veilige manier worden gegeven.

 2. Bij wijzigingen in de (medische) situatie bent u zelf verantwoordelijk om dit aan de therapeute door te geven.

 3. Alle informatie die tijdens het intakegesprek en de behandeling wordt gedeeld, wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming wordt deze informatie nooit aan derden verstrekt.

 4. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen zolang je klant bent bij Massagetherapie Serendipity.

 5. Massagetherapie Serendipity is niet verantwoordelijk voor letsel en/of schade als gevolg van het verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures of medicijngebruik.

 6. Massagetherapie Serendipity is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.

 7. Er zijn contra-indicaties waarbij niet gemasseerd mag worden. Voorbeelden zijn: koorts, hartklachten, besmettelijke huidaandoeningen, ontstekingen of trombose. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst je (huis)arts.

 8. Bij Massagetherapie Serendipity worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en wordt u doorverwezen naar uw (huis)arts.

 9. Wederzijds respect in een veilige sfeer, voor zowel u als voor ons, is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage. Vragen over andere diensten dan aangegeven op de website www.massagetherapie-serendipity.be worden niet op prijs gesteld.

 10. Massagetherapie Serendipity behoudt zich het recht om klanten te weigeren zonder opgave van reden.

 11. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde afspraken binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak en vergeten afspraken (‘no show’) worden voor 50% in rekening gebracht.

 12. Betaling van de behandeling geschiedt direct na de behandeling.

 13. Een cadeaubon is inwisselbaar voor de behandeling, duur of waarde die op de bon vermeld staat en is geldig tot twee jaar na uitgifte.

 14. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u ons nooit aansprakelijk zult stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage of behandeling bij Massagetherapie Serendipity.

bottom of page